ራዕይ ራዕይ

ራዕይ

በ 2017 ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ትራንሰፖረት አገልግሎት ተደራሽ ሆኖ ማየት