ዳይሬክቶሬቶች ዳይሬክቶሬቶች

  • የኮርፖሬት አገልግሎቶች ማስተባበሪያ
  • የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች
  • የሥርዓተ-ፆታና ሌሎች ማህበራዊ ጉዳዮች የሥራ ሂደት
  • የፖሊሲ ዝግጅትና ክትትል
  • የስትራቴጂክ ማኔጅመንት
  • ፕሮጀክትና ፕሮግራም ማስተባበሪያ
  • የትራንስፖርት ሎጂስቲክ ማስተባበሪያ
  • የዘርፍ አቅም ግንባታ
  • የውስጥ ኦዲት የሥራ ሂደት ባለቤት