ለበለጠ መረጃ ለበለጠ መረጃ

ፖ.ሳ.ቁ: 1238

ስልክ : 251-11-551-61-66

ፋክስ: 251-11-551-56-65

motr@motr.gov.et

Website: http://www.motr.gov.et